INICI

Miniarquitectura es un espai per que els nens desenvolupin la seva creativitat, dins del marc del disseny arquitectònic, amb la intenció de sensibilitzar-los en l’ús de les formes, la composició volumètrica i la utilització del color.

Familiaritzar-los amb el seu entorn arquitectònic més immediat, tot introduint-los en el concepte de l’escala. L’ estructura, la utilització de materials i la distribució dels espais, formant part del procés creatiu de l’arquitecte. Les formes de la naturalesa com a font d’inspiració de l’arquitectura i el respecte pel medi ambient com a fil conductor del projecte.

Fomentar el treball en equip, tot participant en un projecte col·lectiu on cadascú desenvolupa un tasca específica, en el context d’un estudi d’arquitectura.

Anuncis